Steun ons en help Nederland vooruit

Breda Leert

Onderwijs is de belangrijkste aanjager van kansengelijkheid en persoonlijke ontwikkeling

Breda Onderneemt

Breda verdient een ondernemend klimaat

Breda Bouwt

Hoogbouw met aantrekkelijke groene verblijfsruimte. Meer ruimte voor zelfbouw. Vanaf 2018 afbouw van bestaande bouw aan het aardgasnet. Per 2019 voor gasloze nieuwbouw. Duurzaamheid topprioriteit bij afspraken met woningcorporaties. Fietsers krijgen voorrang.

Breda Verbindt

Breda is onlosmakelijk verbonden met haar omgeving. Breda is gelegen tussen de havens van Rotterdam, Antwerpen, de Brainport-regio in Eindhoven. Breda is de grootste gemeente in West-Brabant en voelt een verantwoordelijkheid voor de regio als het gaat om economische ontwikkeling en het op peil houden van het voorzieningenniveau in West-Brabant.

Breda Leeft

D66 Breda vertrouwt op de eigen kracht van mensen

Cultuur in Breda

Cultuur is één van de motoren van de Bredase economie

Breda Inspireert

Breda Inspireert

Duurzaam Breda

D66 Breda streeft naar een schone, groene en duurzame stad

Transparante overheid

De gemeente moet een betrouwbare en transparante partner zijn