Steun ons en help Nederland vooruit

Wijken en dorpen

De verschillende wijken en dorpen in Breda hebben ieder een duidelijk en eigen identiteit. Aan deze eigenheid en het eigen karakter moet recht gedaan worden. Inwoners weten als geen ander de uitdagingen, behoeften en kansen die in de dorpen, wijken of buurten spelen. D66 Breda is van mening dat mensen zich meer willen inzetten voor de omgeving waarin zij wonen als zij zich meer betrokken voelen. D66 Breda wil lokale correctieve en door inwoners aangevraagde referenda mogelijk maken.

De betrokkenheid neemt ook toe als inwoners betrokken zijn bij het maken én uitvoeren van plannen voor de wijken en dorpen. Inwoners dienen ruimte te krijgen voor eigen initiatieven, de gemeente kan hen hierin faciliteren en bewaakt de balans tussen diverse belangen; maar de voorkeur gaat uit naar een situatie waarin dit door de inwoners zelf gebeurt. D66 Breda gaat uit van de eigen mogelijkheden van inwoners om dergelijke interacties te organiseren. Er zijn legio digitale hulpmiddelen beschikbaar die daarvoor ingezet kunnen worden. De gemeente kan daarop wijzen en inwoners trainen in het creëren van draagvlak voor hun plannen. Waar dergelijke initiatieven een extra impuls behoeven, bijvoorbeeld omdat zij in een startfase zitten, kan de gemeente een wijkcoördinator aanbieden. Deze kan de wijkbewoners bij elkaar brengen en wijst hen op de mogelijkheden.

In sommige delen van de stad zijn wijk- en dorpsraden actief. Deze kunnen een gesprekspartner voor de gemeente vormen, net als alle andere inwoners en organisaties in de stad. D66 Breda vindt dat wijk- en dorpsraden representatief voor de gehele wijk of dorp moeten zijn, willen zij deze kunnen vertegenwoordigen bij de gemeente.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018