Steun ons en help Nederland vooruit

West-Brabant als logistieke hotspot

Sinds april 2010 kent Breda het eerste kenniscentrum voor transport en logistiek van Nederland. Breda heeft bedrijfsterreinen met veel te herontwikkelen ruimte op korte afstand van de A16, A58 en A27. Maar ook elders in West-Brabant liggen terreinen die zich hiervoor goed lenen. Bovendien heeft West-Brabant een belangrijke strategische ligging tussen de zeehavens van Rotterdam en Antwerpen. D66 Breda vind dat dit beter uitgedragen mag worden en dat de regio hierin gezamenlijk moet optrekken.

Nu duidelijk is dat de Fyra op korte termijn waarschijnlijk niet gaat rijden, moet Breda blijven aandringen op de spoedige komst van een volwaardige hogesnelheidsverbinding met Amsterdam en Antwerpen. De ontwikkeling van Via Breda mag wat D66 Breda betreft niet in het gedrang komen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018