Steun ons en help Nederland vooruit

Autonomie over het leven

D66 wil dat mensen invloed kunnen hebben op de ontwikkelingen van hun eigen stad, wijk en straat. Daarmee wordt de sociale cohesie en betrokkenheid versterkt. Dat doen we bijvoorbeeld al door wijkdeals te sluiten, met thematafels, Breda Begroot en Breda Doet. Wij vinden dat de gemeente en andere instanties moeten luisteren en zich waar mogelijk moeten aanpassen aan wat inwoners nodig hebben. Soms zal er dus van de gebaande paden moeten worden afgeweken om nieuwe, kansrijke initiatieven mogelijk te maken. D66 wil dat inwoners de gemeente via ‘Right to Challenge’ kunnen uitdagen om zelf zaken beter en/of goedkoper uit te voeren. Aan het bestuur de uitdaging om experimenten en initiatieven mogelijk te maken en waar nodig te ondersteunen.

Mensen willen autonomie over hun leven, ook als ze beperkingen ervaren. Dat betekent dat niet de gemeente of professionals bepalen wat goed is voor iemand, maar mensen zelf. We nemen zorg niet over, maar passen de dienstverlening aan, aan wat nodig is.

Daarbij sluiten we aan op wat iemand nog zelf kan met behulp van de sociale omgeving. De regie ligt wat D66 betreft zo lang mogelijk bij mensen zelf. Mensen die daar moeite mee hebben, helpen we bij het houden van die regie. Hierbij wil D66 meer aandacht voor het stijgend aantal mensen met dementie.

Laatst gewijzigd op 19 maart 2019