Steun ons en help Nederland vooruit

Vastgoed ontwikkelprogramma

Vastgoed ontwikkelprogramma’s kunnen beter nog dan nu worden verspreid over de beschikbare ruimte in de stad. D66 Breda wil bij de herontwikkeling van wijken, door corporaties inzetten op verdunning. Bij nieuwbouw binnen de compacte stad wordt ingezet op lage dichtheid. Enerzijds via kleinere kavels en meer ruimte voor openbaar gebied met groen en water. Kavels moeten de mogelijkheden bieden om levensloop-bestendig te bouwen. Dit is van belang, omdat zorg steeds meer de eigen verantwoordelijkheid van inwoners gaat zijn. D66 Breda wil initiatieven om zelf collectief te gaan wonen en (mantel)zorg onderling te regelen actief ondersteunen.

Ditzelfde beleid geldt voor locaties die beschikbaar zijn binnen de gemeente. Dat betekent minder woningen in de Bouverijen. Het vrijvallend programma wordt ingezet op andere gemeentelijke locaties waar bewezen behoefte is, dan wel aan herontwikkeling van onder andere maatschappelijk vastgoed.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018