Steun ons en help Nederland vooruit

Transparante partijfinanciën

D66 hecht grote waarde aan transparantie in het overheidshandelen. De Bredase afdeling van D66 benadrukt dat zij groot voorstander is van meer transparantie van de partijfinanciën. Afdelingsvoorzitter Marjolein Schooleman stelt dat D66 Breda giften boven de 500 euro reeds op haar website vermeld en ook de jaarrekening van de lokale afdeling via de website beschikbaar stelt. De giften die D66 Breda heeft ontvangen vloeien voort uit de afdrachtregeling. “Bij D66 Breda draagt iedere politieke vertegenwoordiger 3% af. Ook daarin zijn we helder en transparant.” aldus Schooleman.

In deze raadsperiode zijn er in Breda op het vlak van transparantie grote stappen gezet. Zo kent Breda inmiddels een openbaar subsidieregister. Breda was daarmee de eerste gemeente en dit voorbeeld is door meer dan 100 gemeenten gevolgd. Ook komt er na een motie van D66 Breda een openbaar overdrachtsdocument dat de laatste stand van zaken rondom de gemeentefinanciën bevat. Ook zijn de regels rondom geheimhouding aangescherpt en zijn er meer overleggen openbaar verklaard.

“Er zijn mooie stappen gezet, maar met transparantie ben je nooit klaar” aldus lijsttrekker Paul de Beer. “Daarom vind ik de Lokale Ombudsman ook zo belangrijk. Gebrek aan transparant handelen is vaak een belangrijke oorzaak van problemen tussen de overheid en burgers. D66 Breda vindt het belangrijk dat de overheid zich openstelt om te leren en om haar hele handelen transparanter te maken.”

Laatst gewijzigd op 22 november 2018