Steun ons en help Nederland vooruit

Subsidies

Subsidies moeten gericht zijn op maatschappelijke effecten. D66 Breda vindt dat vertrouwen het uitgangspunt moet zijn bij het verstrekken van subsidies. Maar deze ruimte schept ook verplichtingen. D66 Breda hanteert bij het verstrekken van ook subsidies dan ook het uitgangspunt ‘high trust, high penalty’.

Ten aanzien van subsidies vindt D66 Breda dat deze gericht moeten zijn op het bereiken van een resultaat. Organisaties worden niet gefinancierd op basis van gewoonte of om in stand gehouden te worden, maar om een bijdrage te leveren aan de Bredase samenleving. D66 Breda vindt het reëel om, wanneer de resultaten uitblijven, een terugbetalingsverplichting in te stellen. Subsidies zijn wat D66 Breda betreft altijd tijdelijk en worden periodiek geëvalueerd of vervangen door revolverende fondsen. Subsidies moeten daarom met name gericht zijn op initiatieven uit de stad die naar verwachting op enig moment op eigen benen kunnen staan.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018