Steun ons en help Nederland vooruit

Subsidieregisters openbaar

D66 Breda streeft een professioneel en transparant bestuur na. Om die reden is D66 met de motie “openbaar subsidieregister”  gekomen , die tot een golf van transparantie door heel Nederland heeft geleid.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018