Steun ons en help Nederland vooruit

Sport en bewegen

Sport en bewegen zijn fijn en gezond.
Het vergroot de sociale samenhang en is goed voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid. Maar of mensen sporten, is hun eigen keuze. D66 Breda vindt het wel een taak van de gemeente om sport en bewegen mogelijk te maken en kan een actieve en gezonde leefstijl stimuleren. Bewegen hoort daarbij. D66 Breda wil daarom dat er voldoende sport- en beweegfaciliteiten zijn op loop- en fietsafstand van waar mensen wonen. Maar ook de omgeving van mensen moet uitdagen om te bewegen en zo vitaal te blijven. Denk aan schoolpleinen, natuurlijke speeltuinen met ruimte om te ravotten, ontmoetingsplaatsen die uitnodigen om te bewegen, goede wandel- en recreatiegebieden. Maar ook de aanleg van fietssnelpaden zoals tussen Breda en Tilburg. Sportvoorzieningen moeten meer beschikbaar gesteld worden voor gebruik. Bijvoorbeeld schoolgymzalen die buiten schooltijd open zijn voor buitenschoolse opvang. Als deze voorzieningen buiten de schooluren gebruikt worden bevordert dat ook de veiligheid in de omgeving en de participatie in de school. Voor de school schept dat extra inkomsten. D66 Breda wil in het algemeen dat voorzieningen slimmer en meer gedeeld worden door verschillende organisaties en zal daar stevig op inzetten. Beweging kan ook plaatsvinden in en om het huis. Een ongewenste negatieve uitwerking van het indiceren van huishoudelijke verzorging kan zijn dat mensen minder actief worden, waardoor zij sneller verslechteren. Ouderen die weinig bewegen, maar wel zelf hun huis op orde houden en zelf boodschappen doen leven gezonder dan ouderen die teveel worden ontzorgd. D66 Breda vindt dat ook met deze bril naar ondersteuningsvragen moet worden gekeken.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018