Steun ons en help Nederland vooruit

Ruimte voor inwoners

In Breda worden door veel inwoners, instellingen en bedrijven initiatieven ontplooid die een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Breda. Of het nu gaat om sport, economische ontwikkeling of verduurzaming. Veel van deze partijen kunnen dat net zo goed of misschien wel beter dan de gemeente. Langs die lijn moeten taken die niet vanzelfsprekend bij de gemeente horen, worden afgestoten. Een gemeente die zich richt op haar kerntaken, laat meer ruimte over voor het eigen initiatief vanuit de stad. Het stoppen van taken of het laten overnemen ervan door inwoners en andere partijen moet wel zorgvuldig gebeuren.

In Breda is al een kerntakendiscussie gevoerd. Wat D66 Breda betreft is daar nog te weinig uitgekomen. Welke taken voor de gemeente blijven en welke aan de stad worden overgedragen de komende jaren zal in dialoog met de stad worden bepaald. D66 Breda wil daarom dialoogsessies met de stad organiseren. Daarbij worden afspraken gemaakt, bijvoorbeeld over het gewenste niveau van voorzieningen, zoals de groenvoorziening, en wie waarvoor verantwoordelijk is. Deze afspraken worden vastgelegd in een sociaal contract. De gemeente stimuleert zo de stad om eigen verantwoordelijkheid te nemen en zich actief in te zetten voor Breda.

De rol van de gemeente is duidelijk aan het veranderen. In het verleden hebben gemeenten te vaak problemen geadopteerd en geprobeerd op te lossen. Dat is niet altijd succesvol geweest. Wat D66 Breda betreft verandert de rol van de gemeente dan ook: van uitvoerende partij naar een partij die anderen bij elkaar brengt. Daarbij past een ambtelijke organisatie die naar buiten gericht is en samen met de stad aan de slag gaat om de goede ideeën tot een succes te maken. Deze nieuwe rol betekent ook een verandering van verwachtingen en verantwoordelijkheden van anderen. D66 Breda ziet het als een plicht van de gemeente om uit te leggen dat de overheid niet voor ieder probleem direct een oplossing klaar heeft liggen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018