Steun ons en help Nederland vooruit

Ruimte voor beweging

Beweging en sport zijn essentieel voor de gezondheid en het welbevinden van mensen. D66 wil daarom dat de gemeente zich niet alleen beperkt tot het aanbieden van goede faciliteiten.

Sporten moet actiever gestimuleerd worden, met name voor Bredanaars die niet makkelijk in contact komen met sport. D66 wil basisvoorzieningen op het gebied van sport overdag openstellen en voor alle Bredanaars toegankelijk maken. Tegelijkertijd wil D66 deze basisvoorzieningen en andere sportterreinen en locaties rookvrij maken. Om nog een extra stimulans te geven aan een gezonde stad, wil D66 Breda het topsport klimaat in Breda verbeteren. Topsport zorgt voor goede voorbeelden en rolmodellen die een sportieve en gezonde levensstijl uitdragen.

Daarnaast willen we dat de stad en de dorpen ruimte bieden om te bewegen. Een buitenruimte met gezonde lucht en veel groen. Een buitenruimte die uitnodigt om actief te bewegen draagt bij aan een gezonde levensstijl. De komst van de Omgevingswet biedt de mogelijkheid om de verbinding tussen openbare ruimte en gezondheid te leggen.

De steeds groter wordende groep ouderen die langer thuis blijft wonen vraagt om ook aandacht. We zetten daarom in op programma’s die ouderen ondersteunen om van waarde te blijven en beweging stimuleren.

Laatst gewijzigd op 19 maart 2019