Steun ons en help Nederland vooruit

Regionale samenwerking

Om ook in de toekomst een goede kwaliteit van dienstverlening te kunnen bieden, is het noodzakelijk dat de gemeente Breda goed samenwerkt met omliggende gemeenten, instanties, maatschappelijke partners en inwoners. In de afgelopen periode is hard gewerkt aan het flexibiliseren van arbeid. Dat betekent dat medewerkers van de gemeente Breda eenvoudig ook bij andere gemeenten ingezet kunnen worden en andersom. D66 Breda streeft ernaar zoveel mogelijk ondersteunende taken in regionaal verband te organiseren om zo kosten te besparen. Voor D66 Breda is het belangrijk dat de gemeente intensief samenwerking zoekt met de andere West-Brabantse gemeenten, bijvoorbeeld op het gebied van inkoop en ICT. Hierbij dient continu te worden afgewogen of het mogelijk is om een niet-overheidsorganisatie deze diensten voor eenzelfde kwaliteit goedkoper kan aanbieden.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018