Steun ons en help Nederland vooruit

Regelgeving

Regels zijn een middel. Geen doel. Soms zorgt opstapeling van regelgeving ervoor dat goede initiatieven staken. D66 Breda heeft al een unaniem aangenomen motie ingediend om overbodige en belemmerende regels af te schaffen en blijft ook komende raadsperiode inzetten op vereenvoudiging van regelgeving en eenduidige communicatie daarover.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018