Steun ons en help Nederland vooruit

Regeldruk

Ondernemers zijn welkom in Breda en verdienen maximale en professionele ondersteuning als het gaat om advies ten aanzien van mogelijkheden voor subsidies of vestigingseisen, vergunningverlening en concrete antwoorden op vragen. D66 Breda wil daarbij een actieve aanpak door de gemeente van regeldruk, de keuze voor controle achteraf in plaats van micro-regulering vooraf en het geven van keuzeruimte voor de ondernemer als er tegengestelde regels van toepassing zijn. D66 Breda heeft daarom al in de voorgaande raadsperiode een motie ingediend, die door de gehele raad is gesteund, om alle onnodige regels boven tafel te krijgen en deze te schrappen. D66 Breda wil dat de regeldruk verder wordt beperkt en vindt dat de gemeenteraad nieuwe regelgeving toetst op onnodige belasting. Dit maakt Breda tot een onderscheidende vestigingsplaats in de regio.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018