Steun ons en help Nederland vooruit

Parkeren

Het invoeren van vergunningparkeren rondom het centrum is een effectief middel gebleken om de parkeerdruk te verlagen. D66 wil wijken die parkeerproblemen willen oplossen, ondersteunen om zo samen met de inwoners te komen tot een goede invoering van vergunningparkeren. Om het aantal auto’s van met name bezoekers van buiten de stad in en om het centrum te beperken, moet het aantrekkelijker worden om te parkeren op transferia aan de randen van de stad met goed aansluitende openbaar vervoersvoorzieningen.

Laatst gewijzigd op 19 maart 2019