Steun ons en help Nederland vooruit

onderwijs: uitgangspunten

Voor D66 is goed onderwijs de motor van nieuwe welvaart en economische en persoonlijke groei. Onderwijs zorgt ervoor dat mensen hun weg vinden naar en op de arbeidsmarkt. Goed onderwijs bereidt mensen voor op een steeds meer internationale samenleving. Goed onderwijs is ook de motor van ieders persoonlijke ontwikkeling en geluk. We hebben het nodig om ons te vormen tot mondige, zelfstandige en betrokken mensen. Onderwijs moet mensen stimuleren en de kans geven het beste uit hun talenten te halen, een heel leven lang. Onderwijs moet zorgen voor brede ontwikkeling en vorming op het gebied van kennis, taal en rekenen, maar ook op het gebied van sociale vaardigheden, creativiteit, natuur en cultuur, geschiedenis en burgerschap. In ons onderwijssysteem moet de ontwikkeling van hoofd, hart én handen een plek hebben. Dan komen zowel het individu als de samenleving vooruit.

Laatst gewijzigd op 19 maart 2019