Steun ons en help Nederland vooruit

Ondernemersdesk

De dienstverlening van de gemeente aan ondernemers kan beter. Het kan toegankelijker en meer centraal georganiseerd worden. De hoeveelheid onduidelijke en achterhaalde informatie voor ondernemers op de website van de gemeente is illustratief voor de verbeterslag die gemaakt kan worden. Vragen die een (startende) ondernemer heeft moeten goed, eenvoudig en snel beantwoord worden.

Daarom wil D66 Breda dat er een één loket voor bedrijven komt: de ondernemerdesk. Deze ondernemersdesk heeft specifiek tot taak contact met ondernemers te onderhouden en hen te helpen. De desk is het centrale loket voor (potentiële) ondernemers in Breda en krijgt als doel een meetbare groei van de bedrijvigheid in Breda te realiseren. De ondernemersdesk moet los en onafhankelijk zijn van de structuur van de gemeente. Daarnaast wil D66 Breda dat de gemeente haar huidige medewerkers (bijvoorbeeld via de arbeidsvoorwaarden, cursussen en wisselingen van perspectief) prikkelt ondernemender te gaan werken.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018