Steun ons en help Nederland vooruit

Ondernemende onderwijsstad Breda

Na de opleiding wordt nog een stap gezet, nu naar en op de arbeidsmarkt. Het is in ieders belang dat deze stap zo kort mogelijk is. Hier ligt ook een opdracht voor het (midden- en klein) bedrijfsleven en de zelfstandigen binnen onze stad. Het voorlichten van scholieren over studiekeuze, het helpen oriënteren bij beroepskeuze en het bieden van stageplaatsen zijn hiervoor essentieel. D66 Breda ziet graag dat er een structureel platform wordt geboden waar scholieren en studenten, beroepszoekers en beroepsbeoefenaars, werkzoekenden en werkgevers elkaar vinden. D66 Breda wil daarom dat de gemeente samen met het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen onderzoekt of incubatorprogramma’s mogelijk zijn op thema’s, bijvoorbeeld duurzaamheid. Start-ups krijgen zo een kans in Breda. De Onderwijsstad Breda is voor D66 per definitie ook Ondernemersstad Breda.

Laatst gewijzigd op 19 maart 2019