Steun ons en help Nederland vooruit

Onderhoud van de openbare ruimte

In de afgelopen jaren bleek er een structureel begrotingstekort te zijn op gebied van wegen. D66 Breda wil dit tekort niet oplossen door te bezuinigen op het onderhoud van de openbare weg en de fietspaden. D66 Breda stelt juist voor om in de komende periode voldoende middelen beschikbaar te stellen om in ieder geval het huidige niveau te kunnen handhaven en uit te bouwen. Daarbij mag de rekening niet worden doorgeschoven. De investering mag voor D66 Breda dan ook geen extra onderhoudskosten opleveren. Daarbij verdienen initiatieven waarbij inwoners zich inzetten voor groenonderhoud in de eigen woonomgeving een extra stimulans. Naast de praktische bijdrage aan het groenonderhoud draagt dit bij aan het gevoel van veiligheid én samen zijn in een buurt. Dit past binnen de ambitie die D66 Breda heeft om een actieve bijdrage van inwoners te vragen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018