Steun ons en help Nederland vooruit

Nieuwe bedrijvigheid

Een duurzame samenleving en een goed draaiende economie zijn wat D66 betreft niet met elkaar in tegenspraak. Sterker nog: D66 Breda ziet kansen op nieuwe bedrijvigheid in de verduurzaming van de stad. Bijvoorbeeld op het gebied van isolatie van bestaande bebouwing, waar veel werk voor aannemers ligt.

Maar de behoefte tot verduurzaming biedt ook kansen voor innovatieve ondernemers, om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. D66 Breda wil dat de gemeente in gesprek gaat met bedrijven en onderwijsinstellingen, om gezamenlijk een incubator-programma op te stellen op het gebied van duurzaamheid. Avans heeft al een Expertise-centrum Duurzame Innovatie en er zijn verschillende bedrijven in de regio West-Brabant die (onderzoeks) voorzieningen beschikbaar hebben. D66 Breda wil dat verder laten uitgroeien. Daarnaast moet de gemeente start-ups op dit vlak faciliteren, door vestigingsruimten aan te bieden in leegstaande kantoorpanden.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018