Steun ons en help Nederland vooruit

Mobiliteit en parkeren

Breda is relatief goed bereikbaar met auto en openbaar vervoer. Om dit in de toekomst te behouden is een integrale visie op automobiliteit, openbaar vervoer en parkeerbeleid nodig. Mobiliteit en parkeren zijn met elkaar verweven en moeten ook als zodanig worden behandeld. Om de bereikbaarheid van Breda voor de toekomst te bewaren is regulering gewenst, maar alleen waar nodig en altijd op maat. Van belang is verder dat er in beleid verschil moet zijn tussen inwoners en bezoekers. Bezoekers aan de stad Breda hebben voor het grootste deel het centrum als bestemming. Voor hen moet het centrum goed bereikbaar blijven. Snel na het verlaten van de snelweg willen zij een (betaalde) parkeerplek vinden. Daarna vervolgen ze hun weg bij voorkeur te voet en als de afstand het nodig maakt per gehuurde fiets, (pendel-)bus of boot. In dienst van de bereikbaarheid hoeven er voor D66 Breda binnen de singels geen nieuwe parkeervoorzieningen gerealiseerd te worden. Transferia hebben de voorkeur.

D66 Breda wil dat onderzocht wordt of slecht bereikbare openbare parkeergarages binnen de singels vervangen kunnen worden door goed bereikbare voorzieningen buiten de singels. Voor bewoners wordt in de bestaande wijken de beperkte ruimte zo goed mogelijk verdeeld. Betaald parkeren is een van de oplossingen, maar draagvlak bij betrokkenen is voor D66 Breda cruciaal. Breda heeft nog veel vrije ruimte en behoefte aan grondgebonden woningen. Om nieuwe problemen te voorkomen, wordt in deze nieuwe wijken gestreefd naar een parkeernorm die past bij de parkeerbehoefte.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018