Steun ons en help Nederland vooruit

Mensen voeren regie over hun eigen leven

Daders moeten bij kindermishandeling uit huis gezet kunnen worden.  Niet de overheid voedt kinderen op, maar ouders en mensen onderling.

Bij de drie decentralisaties wordt – op termijn – gestreefd naar samenhang in het aanbod van aanbieders door middel van het principe 1 gezin – 1 plan – 1 contactpersoon. D66 Breda is voorstander van een goed afgestemd aanbod, maar ziet nog principiële, praktische en juridische bezwaren. Uitgangspunt voor D66 Breda is dat het gezin de regie voert over dit plan. Alleen wie zelf voluit de regie heeft kan zelf verantwoordelijkheid dragen. Veel beleid is gericht op het aanpakken van problemen bij gezinnen. Escalatie en onnodig grote problemen en de daarmee gepaarde dure hulp en zorg dienen te worden voorkomen. Als excessen zich toch voordoen, moet snel worden gehandeld, met oog voor de specifieke situatie. Aanpak van problemen is nodig, maar voorkomen door meer aandacht en geld voor preventie, gezondheidsbevordering en vroegsignalering is beter. Kinderen moeten niet onnodig uit hun vertrouwde omgeving worden gehaald, daarom wil D66 Breda dat de daders uit huis gezet mogen worden. Als dit niet mogelijk blijkt, wil D66 Breda kinderen zoveel mogelijk in de eigen gemeente opvangen. Kinderen en ouders mogen daarbij niet te lang in onzekerheid blijven verkeren.

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018