Steun ons en help Nederland vooruit

Leven en Zorg

D66 Breda vertrouwt op de eigen kracht van mensen. Mensen zijn zowel de eigenaar van knelpunten in hun persoonlijke levenssfeer, maar ook regisseur van het oplossen ervan. De gemeente en professionele hulp- en dienstverleners moeten dit proces van zelfregie, waar nodig, ondersteunen. Om de kosten van zorg en hulp te beheersen, doen we zoveel mogelijk een beroep op het sociale netwerk van zorgvragers. Daar waar professionele zorg- , hulp- en dienstverlening onvermijdelijk is, wordt deze dichtbij, integraal en bij voorkeur op 0e of 1e lijnniveau aangeboden. Alleen dan is het mogelijk om een professioneel vangnet voor de meest kwetsbaren in onze stad in stand te houden.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018