Steun ons en help Nederland vooruit

Lastenverhoging

D66 Breda is tegen lastenverhoging. D66 Breda wil de komende jaren de afvalstoffenheffing verder verlagen met behoud van hetzelfde kwaliteitsniveau. Mocht de gemeente zich toch genoodzaakt zien de belastingen verhogen, dan vindt D66 Breda dat gemeentebelastingen gelijk moeten oplopen met toenemend inkomen boven de bijstandsnorm, om zo een armoedeval te voorkomen. Hetzelfde geldt omgekeerd voor kortingen op sport, cultuur en het gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018