Steun ons en help Nederland vooruit

Korte lijntjes

Naast de verticale leerlijn van de (vroege) kleuterschool tot aan de arbeidsmarkt, zijn voor D66 Breda ook de horizontale contactlijnen met het onderwijs van groot belang. Investeren in het onderwijs en in de banden met haar partners, zorgt voor winst op financieel en maatschappelijk vlak. Elke windstreek van Breda heeft zijn eigen scholen en daarmee netwerk in de buurt. De school krijgt voor D66 Breda een centrale plek in de wijk, waar bewoners elkaar ontmoeten en faciliteiten worden gedeeld. Dit zorgt voor toegankelijke voorzieningen en een goede samenhang en sfeer in een buurt. Elkaar kennen en samen iets doen maakt het samenleven prettiger en makkelijker.  Ook de lijntjes met andere wijk- en stadsgebonden voorzieningen en het onderwijs zijn voor D66 Breda belangrijk. De wijkagent en Centra voor Jeugd & Gezin (CJG) moeten kind aan huis zijn op school om te kunnen voorkomen dat het kind te vaak bij hen op de stoep staat.Een uitvalsbasis voor talent, geen basis voor uitval van talent

Een goede samenwerking tussen gemeente, politie, CJG en het onderwijs maakt dat schooluitval tot een minimum kan worden beperkt. D66 Breda wil graag dat de gemeente hierin meer naar zich toetrekt en werkt aan creatieve manieren om uitval tegen te gaan. De Onderwijsstad moet een uitvalsbasis zijn voor vele talenten, geen basis waar talenten uitvallen.

Laatst gewijzigd op 19 maart 2019