Steun ons en help Nederland vooruit

Integriteit als grondhouding

De integriteit van een persoon of organisatie is het fundament onder het vertrouwen tussen partijen. Juist daarom moeten volgens D66 Breda ambtenaren, bestuurders en volksvertegenwoordigers volstrekt integer handelen.

Het was D66 Breda dat eind 2012 een breed gesteunde notitie inbracht om met elkaar over integriteit in gesprek te gaan. Dat heeft in de afgelopen raadsperiode geleid tot het opstellen van een systeem van maatregelen en gedragscodes. Regels en afspraken moeten duidelijk maken wat wel en niet mag en wat de consequenties zijn van het niet naleven van deze afspraken. Maar integriteit is een grondhouding en een mentaliteit en niet alleen maar een set aan regels en gedragscodes. Daarom zijn er ook trainingen over het onderwerp georganiseerd voor zowel de gemeenteraad, het college als het ambtelijk apparaat. Deze trainingen moeten geactualiseerd en beschikbaar blijven voor voor ambtenaren, bestuurders, volksvertegenwoordigers en belangrijke partners van de gemeente. D66 Breda blijft zich daarom inzetten om integriteit op de agenda te houden, ondanks dat er geen recente incidenten hebben plaatsgevonden waar de gemeente Breda direct bij betrokken was. D66 Breda wil dat graag zo houden.

Een belangrijk aspect van integriteit voor D66 Breda is transparantie over het eigen handelen. D66 Breda vindt dat de Gemeente Breda op de goede weg is en in de toekomst in openheid haar huishoudboekje moet blijven communiceren naar de stad. Om de controlerende rol van de gemeenteraad naar behoren uit te voeren is het noodzakelijk dat de gemeentefinanciën transparant, tijdig beschikbaar en volledig verantwoord zijn. Ook heeft D66 Breda in de afgelopen raadsperiode het initiatief genomen om een openbaar subsidieregister op te stellen. Daarin is voor iedereen volstrekt transparant wie van de gemeente een subsidie ontvangt en waarvoor. Wat D66 Breda betreft eist de gemeente ook van de instellingen die zij subsidieert transparant te zijn over inkomsten, uitgaven en bereikte resultaten. Tot slot is D66 Breda zelf ook open over de eigen financiën, op d66breda.nl kunt u onze jaarrekening vinden en alle giften die we ontvangen die groter zijn dan 500 euro.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018