Steun ons en help Nederland vooruit

Hulp en zorg door mensen zelf

In de basis kiest D66 Breda dus voor hulp en zorg door de mensen zelf. Als dat niet kan dient zorg zo dichtbij, zo integraal en zo gewoon als mogelijk te worden aangeboden. Dat wil zeggen: hulp op maat die goed aansluit bij wat mensen wel nog zelf kunnen. Hierbij is het van belang dat er samenwerking is tussen huisartsen, wijkverpleging en hulpverleners, dat er voldoende gezinshuizen zijn om de tocht naar internaten te verkleinen, dat ouderen zo lang mogelijk in hun eigen huis en wijk kunnen blijven wonen en het CJG in de school is gevestigd zodat de drempel om naar hulpverleners toe te stappen zo laag mogelijk is. Bovendien kunnen hulpverleners daardoor beter gebruik  maken van het aanwezige (sociale) netwerk. D66 Breda kijkt vol vertrouwen naar de groeiende netwerken van CJG-ouders en CJG-vrijwilligers en Zorgvoorelkaar waarin inwoners, mantelzorgers, vrijwilligers en professionals samenwerken aan goede hulp. Dit zijn voorbeelden van zorg dicht bij de hulpbehoevende, zoveel mogelijk van inwoners door inwoners, op basis van wederkerigheid, met zo min mogelijk hulp en zorg van instellingen. De professionele inzet – niet meer dan absoluut nodig is – wordt bovendien scherp gemonitord.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018