Steun ons en help Nederland vooruit

Huishoudboekje

Bij aanvang van de vorige raadsperiode was niet transparant hoe de gemeente er financieel voor stond. In de eerste maanden van dit College werd duidelijk dat deze financiële positie beroerd was. D66 Breda heeft nadrukkelijk gekozen om de financiën allereerst transparant en inzichtelijk te maken. Er zijn maatregelen getroffen die pijnlijk waren, maar wel in het belang van de stad. Zo is Breda financieel op lange termijn gezond.

Grondpolitiek is in het verleden in te veel gemeenten verworden tot speculatie ten behoeve van de gemeentebegroting, ook in Breda. Nu de woningmarkt op slot zit, is de negatieve kant van deze speculatie zichtbaar geworden. D66 Breda wil dat grondpolitiek niet meer gebruikt zal worden ter aanvulling van de lopende rekening. D66 Breda heeft de afgelopen jaren de rooskleurige verwachtingen van het grondbedrijf bijgesteld naar reële verwachtingen, de uitvoering van de gemeente ook op financieel gebied verbeterd en de gemeente is dankzij D66 Breda van start gegaan met het op peil brengen van de reserves.

D66 Breda kiest ervoor om de rekening niet bij volgende generaties te leggen en vindt dat, ook in moeilijke financiële tijden, inkomsten en uitgaven met elkaar in evenwicht moeten zijn. Zonder daarvoor in te teren op reserves of te leunen op de inkomsten uit de verkoop van bezittingen. D66 Breda wil dat financiële meevallers (ook in betere tijden) allereerst ten goede moeten komen aan de versterking van het weerstandsvermogen van de gemeente om de kwaliteit van Breda te kunnen blijven garanderen ook in de toekomst.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018