Steun ons en help Nederland vooruit

Het sociale domein

Het sociale domein gaat over alles wat mensen in hun directe bestaan raakt. Het heeft betrekking op (gezondheids)zorg, welzijn, werk, onderwijs en vrije tijdsbesteding. Breda bereidt zich voor op de decentralisaties in het sociale domein. D66 Breda ziet de decentralisaties van de Jeugdzorg, Awbz-functies naar de Wmo en de Participatiewet als een kans. Hier is het vertrekpunt dat de inwoner zelf de regie voert en de gemeente verantwoordelijk is om vanuit dit vertrekpunt een samenhangend beleid te formuleren voor hulp-, zorg- en dienstverlening. In deze nieuwe wetten wordt uitgegaan van de eigen kracht en verantwoordelijkheid van mensen. Dat past bij hoe D66 naar mensen en de samenleving kijkt D66 Breda wil van ‘vrijwillig waar het kan, professioneel waar het moet’ naar ‘inwoners waar het kan, instellingen en overheid waar het moet’. De regie over hulp- en zorgvraag wil D66 Breda leggen bij de inwoners en hun sociale netwerk. Niet de professionals, maar de hulpvrager en diens directe sociale netwerk worden daarmee direct eigenaar van een probleem en zij beslissen over wat er moet gebeuren. Zij zijn verantwoordelijkheid. Vrijwilligers- en burgerinitiatieven (0 e -lijnszorg), bij voorkeur georganiseerd op buurt- of wijkniveau, verdienen daarbij alle ruimte en ondersteuning. Dit betekent dat D66 Breda wil dat belemmeringen die er nog zijn om de hulp, ondersteuning en kennis van mantelzorgers, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen in te zetten, worden weggenomen. Vrijwilligers moeten niet worden lastig gevallen met te veel regelgeving en administratie.

)

Laatst gewijzigd op 22 november 2018