Steun ons en help Nederland vooruit

Het nieuwe bouwen

We gaan meer ruimte bieden aan zelfbouw en alternatieve woonvormen in de stad en aan de randen van de dorpen. We ondersteunen deze initiatieven en jagen ze aan. De ruimte die de Brabantse Agenda Wonen biedt voor binnenstedelijk bouwen en transformatie, wil D66 maximaal benutten. Indien het noodzakelijk is om tempo in deze ontwikkelingen te krijgen kan de gemeente zelf de ontwikkeling op zich nemen. In de regio Breda moeten voldoende sociale huurwoningen beschikbaar zijn. Ook het aantal middeldure huurwoningen moet omhoog. D66 wil een regiopact sluiten met prestatieafspraken om beide te realiseren. In Breda kunnen Sociale koopwoningen middels zelfbouw voor een deel van de doelgroep ook een oplossing zijn. Mogelijkheden voor tijdelijk en flexibel wonen in leegstaande panden en op braakliggende terreinen moeten verkend worden. Op kwetsbare plaatsen is verwijderen van bebouwing gewenst. Nieuwe (grootschalige) bebouwing in het buitengebied is ongewenst.

Laatst gewijzigd op 19 maart 2019