Steun ons en help Nederland vooruit

Groen en natuur

Groen en natuur in de gemeente zijn van grote waarde. Het draagt bij aan gezondheid, leefbaarheid, maar ook aan de verdiencapaciteit van de stad. Naast monumentale bomen en lanen, gaat groen over ‘natuurlijke’ speelvoorzieningen. D66 Breda zet in op een nog groenere gemeente. Daar hoort een ecologisch beheer bij, waarbij ook inwoners nadrukkelijk betrokken worden. Braak-liggende terreinen worden wat D66 Breda betreft (tijdelijk) omgevormd tot stadsparken¬†of gebruikt voor stadslandbouw.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018