Steun ons en help Nederland vooruit

Een goede gezondheid begint in de kinderjaren

Een ongezonde leefstijl door bijvoorbeeld roken, (te) weinig beweging en slechte voeding zorgt dat veel mensen veel korter leven met meer ongezonde levensjaren. Kinderen leren op jonge leeftijd ongezonde patronen aan, waardoor hen kansen ontnomen worden op een gezond leven. Door vroegtijdig ingrijpen wil D66 de negatieve spiraal doorbreken. Maar de gemeente kan dat niet alleen. Ook zorgverzekeraars en de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) hebben er belang bij dat ziekten worden voorkomen. D66 wil dat de GGD samen met zorgverzekeraars, preventieprogramma’s aanbiedt gericht op gedragsverandering bij jongeren.

Laatst gewijzigd op 19 maart 2019