Steun ons en help Nederland vooruit

Gemeentelijke herindeling

Vanuit het Rijk en de provincie wordt nagedacht over de ideale schaalgrootte voor gemeenten. Dat kan leiden tot samenvoeging van gemeenten. D66 Breda is hier niet tegen, maar ziet voor de gemeente Breda geen noodzaak om actief herindeling in de regio West-Brabant na te streven. Wel ziet D66 Breda voor Breda een belangrijke ‘centrumrol’ weggelegd. Zowel als het gaat om het toegankelijk houden van de eigen voorzieningen, zoals ziekenhuizen en theater als op beleidsinhoudelijke thema’s. Dat geldt bijvoorbeeld voor decentralisaties die nu op gemeenten afkomen (Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet).

Laatst gewijzigd op 22 november 2018