Steun ons en help Nederland vooruit

Gelijke kansen voor iedereen

Mensen zijn vrij om keuzes te maken en hun leven in te richten zoals ze zelf willen. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is dat er gelijke kansen zijn voor iedereen. Onderwijs is de belangrijkste aanjager van kansengelijkheid en persoonlijke ontwikkeling. We willen dat iedereen kansen krijgt en dat afkomst niet bepalend is voor de toekomst. Onderwijs is bovendien essentieel voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden, van mondige mensen en voor het bevorderen van verbinding en dialoog. Onderwijs kan daarmee ook een antwoord zijn op de groeiende tweedeling. Dat begint dicht bij huis, op de basisschool en op het voortgezet onderwijs. Daar wordt de basis gelegd. Daarom maakt D66 zich hard voor het beste onderwijs in Breda, met gelijke kansen voor iedereen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018