Steun ons en help Nederland vooruit

Energieopwekking aanjagen

Steeds meer elektriciteit en warmte wordt door inwoners en bedrijven zelf opgewekt. Zo zijn er op braakliggende terreinen zonnepanelen geplaatst. D66 Breda wil graag meer van dit soort initiatieven en wil dat de gemeente dergelijke initiatieven stimuleert en faciliteert. D66 Breda vindt dat de gemeente zich actief moet opstellen om het uitrollen van smart grids te versnellen. Daardoor wordt het terugleveren van energie aan het net mogelijk gemaakt.

Maar de gemeente kan nog meer doen. Breda heeft veel terreinen en daken van overheidsgebouwen die gebruikt kunnen worden voor zonnepanelen. D66 Breda wil dat de gemeente het goede voorbeeld geeft en op haar eigen daken zonnepanelen aanlegt of deze beschikbaar stelt voor andere initiatiefnemers.

In navolging van andere Brabantse gemeenten wil D66 Breda ook in Breda- als ware Onderwijsstad – het concept van de ‘kind-windmolens’ introduceren. Hierbij worden kinderen mede-eigenaar van een windturbine. Met hulp van hun omgeving kunnen kinderen een investering doen die op den duur rendabeler is dan hun spaarrekening. Door hier educatieprogramma’s aan te koppelen leren kinderen op jonge leeftijd proefondervindelijk over energie, milieu en duurzame economie.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018