Steun ons en help Nederland vooruit

Energieneutraal bouwen

Ten aanzien van wonen en bouwen is energieneutraal bouwen het uitgangspunt. Voor nieuwbouw is dit vanzelfsprekend, maar ook voor de bestaande bebouwing moet de gemeente aan de slag om het energieverbruik te beteugelen. Sociale woningbouw is vaak de minst duurzame bestaande bebouwing. D66 Breda wil met de lokale woningbouw-corporaties afspraken maken met betrekking tot het versneld isoleren van deze woningen. Daarbij moeten woningbouwcorporaties zoveel mogelijk in staat gesteld worden de gedane investeringen terug te verdienen. Deze activiteiten leiden niet alleen tot verduurzaming, maar zorgen ook direct voor werk en voor verlaging van woonlasten.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018