Steun ons en help Nederland vooruit

Ecologische Hoofdstructuur

Breda heeft een prachtig buitengebied. D66 Breda ondersteunt het streven naar het realiseren van een robuuste Ecologische Hoofdstructuur. Ondanks de waardering die lokale initiatieven verdienen, moet gewaakt worden dat door versnippering of blokkades de contouren van de hoofdstructuur worden beschadigd. D66 Breda verzet zich tegen aanwending of ontwikkeling van deze gebieden, anders dan naar natuur.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018