Steun ons en help Nederland vooruit

Duurzame schoolgebouwen

Het beste onderwijs verdient de beste gebouwen. De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen. Breda heeft de durf gehad om de middelen voor onderwijshuisvesting door te decentraliseren naar het onderwijsveld zelf. In de stad zien we dat onze jongeren hierdoor prachtige en functionele schoolgebouwen hebben gekregen of nog krijgen. D66 Breda is voor een principeakkoord met het onderwijsveld dat de huisvestingsgelden altijd worden doorgedecentraliseerd.

Periodiek maakt de gemeente afspraken met het onderwijs over de staat en stand van de gebouwen. Hierbij richten we ons de komende periode specifiek op het stimuleren van onderwijsvernieuwingen, waarvoor de gebouwen geschikt moeten zijn. Tevens maken we ambitieuze afspraken over duurzaamheid. D66 wil dat Breda de duurzaamste schoolgebouwen heeft van ons land.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018