Steun ons en help Nederland vooruit

Duurzame mobiliteit

D66 wil de luchtkwaliteit verbeteren, meer groen aanleggen en voorrang geven aan voetgangers en fietsers. Vervoer per auto in, om en naar de stad neemt immers teveel toe. Vervuiling, opstopping, gevaar en lawaai dreigen daardoor ook toe te nemen. Op sommige plaatsen is in dichtbebouwd gebied de ruimte zo schaars dat verdiept aanleggen van wegen of ondertunneling uitkomst moet bieden. Het verleggen van routes van auto’s en openbaar vervoer is noodzakelijk. Een Masterplan Mobiliteit moet de bereikbaarheid van Breda gaan borgen. Aantrekkelijke verblijfs- en winkelgebieden in stad, wijk en dorp moeten hierbij gevrijwaard worden van auto’s en bussen. We gaan wegen en verkeerslichten slimmer maken en er komt meer budget voor verkeersveiligheid rondom basisscholen. Het openbaar vervoer in de regio Breda wordt slimmer, flexibeler en zonder emissie.

Laatst gewijzigd op 19 maart 2019