Steun ons en help Nederland vooruit

Duurzame arbeidsmarkt

ls we naar de toekomst van de arbeidsmarkt kijken dan zien we dat er in de regio in de komende jaren sprake is van een flinke vervangingsvraag, onder andere door de vergrijzing. Tegelijkertijd zien we dat er sprake is van een mismatch: mensen die momenteel werkloos zijn en graag weer aan het werk willen maar de benodigde kennis en competenties missen. Een leven lang leren is essentieel voor kansen op de arbeidsmarkt. We zetten dan ook sterk in op omscholing en doorleren.

D66 wil investeren in deze mensen door werkervaringstrajecten, gerichte training en scholing zodat zij weer mee kunnen doen en de komende tekorten op de arbeidsmarkt, met name op het gebied van techniek, logistiek en zorg kunnen opvangen. Daarnaast wil D66 de arbeidsmarkt van de ambachten beter in beeld brengen en ondersteunen met goede (leer-)werkplekken, ateliers, markt- en netwerkbijeenkomsten, zodat deze sector verder kan groeien.

Laatst gewijzigd op 19 maart 2019