Steun ons en help Nederland vooruit

Breda Verbindt

Breda is een prachtige stad met fijne dorpen en buurten, gelegen in het groen. Maar Breda is ook onlosmakelijk verbonden met haar omgeving. Breda is gelegen tussen de havens van Rotterdam, Antwerpen, de Brainport-regio in Eindhoven. Andere belangrijke economische regio’s als Amsterdam, Den Haag en Utrecht liggen binnen een uur reisafstand. Breda is de derde stad in Brabant en werkt intensief samen met provincie en andere Brabantse gemeenten. Breda is de grootste gemeente in West-Brabant en voelt een verantwoordelijkheid voor de regio als het gaat om economische ontwikkeling en het op peil houden van het voorzieningenniveau in West-Brabant.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018