Steun ons en help Nederland vooruit

Duurzaam meedoen

D66 vindt dat iedereen in Breda mee moet kunnen doen, ongeacht afkomst, geaardheid of religie. Breda stelt zich open voor migranten die oorlogsgeweld ontvluchten. In plaats van hen aan hun lot over te laten, willen we dat zij vanaf dag één meedoen in onze stad, zodat zij meteen onderdeel uitmaken van de Bredase samenleving.

Ongedocumenteerde daklozen verdienen juridische ondersteuning of begeleiding voor terugkeer naar het land van herkomst. Voor uitgeprocedeerde asielzoekers zijn daar in beginsel de landelijke ‘bed-bad-broodvoorzieningen’ voor, maar we mogen als Breda nooit wegkijken als een menswaardig bestaan in gevaar komt. Statushouders krijgen vanaf de eerste dag intensieve taalcursussen aangeboden. De gemeente zal de kwaliteit van taalaanbieders controleren. Er komt actieve begeleiding op maat bij het vinden van werk en/of opleiding.
De gemeente voert de regie bij de inburgering en werkt hierbij intensief samen met onderwijs, werkgevers, vrijwilligersorganisaties en taalaanbieders. Initiatieven van Bredanaars die bijdragen aan het welzijn en de participatie van nieuwkomers verwelkomen we van harte en zullen we zo nodig (financieel) ondersteunen.

Laatst gewijzigd op 19 maart 2019