Steun ons en help Nederland vooruit

Duurzaam Breda

D66 Breda streeft naar een schone, groene en duurzame stad. Maar niet alleen de gemeente is verantwoordelijk om de samenleving meer duurzaam te maken. Om dat te bereiken is iedereen nodig: inwoners, overheid en ondernemers. Alle beetjes helpen. D66 Breda vindt wel dat de gemeente een voortrekkersrol moet nemen. Door piketpalen te slaan, maar ook door ruimte te bieden aan goede initiatieven, zoals eigen energieopwekking, en gewenst gedrag te stimuleren, zoals het scheiden van afval of het schoonhouden van het groen in de eigen wijk. Deze rol kan de gemeente wat D66 Breda betreft nemen door duurzaamheid een centrale rol in het beleid te geven. Zowel door zelf als overheidsorganisatie het goede voorbeeld te geven, als door duurzaamheid bij alle toekomstige stedelijke ontwikkelingen als uitgangspunt te nemen. De gemeente moet initiatieven verbinden en ondersteunen, regels versimpelen en barrières wegnemen. Alleen daar waar nodig stelt de gemeente verplichtingen of verboden op.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018