Steun ons en help Nederland vooruit

Diploma voor elke jongere

D66 wil dat alle jongeren met een diploma van school gaan. Zonder startkwalificatie lopen jongeren een groter risico op (jeugd)werkloosheid. Samen met scholen slaan we de handen ineen om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan. We houden een strakke verzuimregistratie bij, signaleren uitval tijdig en gaan spijbelen tegen. We willen dat de gemeente in het kader van de leerplichtwet, hier slim beleid voor opstelt. D66 wil dat als een onderwijsinstelling in meerdere gemeenten is gevestigd, de gemeente in de uitvoering van de leerplichtwet goed samenwerkt met die andere gemeenten. We voelen ons verantwoordelijk voor onze jongeren, ook over de gemeentegrens.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018