Steun ons en help Nederland vooruit

D66 staat voor een vrijzinnig Breda

D66 staat voor een vrijzinnig Breda. Zo wordt Breda de Onderwijsstad waarin een leven lang leren ook echt mogelijk is. D66 Breda zet in op een leerlijn van de voorschool tot de arbeidsmarkt. De stappen tussen de diverse onderwijssoorten moeten klein zijn en zeker geen struikelblok vormen. De uiteindelijke stap naar de arbeidsmarkt is van groot belang voor het succes in het leven van mensen, maar ook voor het succes van afleverende onderwijsinstellingen en ontvangende bedrijven. Ook op de arbeidsmarkt moeten stappen soepel te zetten zijn door mensen die zich blijven ontwikkelen. Korte lijnen en samenwerking tussen het onderwijs en andere partners dragen bij aan een succesvolle Bredase economie en komt de leefbaarheid van onze stad ten goede. Structureel investeren in ‘de lijntjes’ in en met het onderwijs kost niets, maar levert iets op: een vrijzinnige stad met toekomst.

Laatst gewijzigd op 19 maart 2019