Steun ons en help Nederland vooruit

D66 Kiest: Bouwen

In 2018 stellen we het plan vast om de bestaande bouw van het aardgasnet af te krijgen. Per 2019 kiezen we voor gasloze nieuwbouw. Bij de alliantieafspraken met de woningcorporaties is duurzaamheid topprioriteit. Wij kiezen voor de fiets. Fietsers krijgen letterlijk en figuurlijk voorrang. In het Masterplan Mobiliteit is een prominente positie weggelegd voor de fiets, binnen en buiten de stad. Fietsroutes van en naar school worden verbeterd. Dit krijgt meer kinderen op de fiets en ouders in het openbaar vervoer naar hun werk. Jaarlijks bespreken we met de Fietsersbond de stand van zaken en ambities.

D66 Kiest

Hoogbouw met aantrekkelijke groene verblijfsruimte
Om de stad aantrekkelijk en groen te houden, is bouwen in de hoogte een goede optie.

Meer ruimte voor zelfbouw
Mensen die een eigen woning willen bouwen, moeten daar meer ruimte
voor krijgen.

Vanaf 2018 afbouw van bestaande bouw aan het aardgasnet
We moeten niet langer wachten met het afbouwen van de aansluitingen op
het aardgasnet.

Per 2019 voor gasloze nieuwbouw
Nieuwe woningen moeten standaard zonder gasaansluiting gebouwd
worden.

Duurzaamheid topprioriteit bij afspraken met woningcorporaties
Woningcorporaties hebben een belangrijke rol in het verduurzamen van de
woningvoorraad. De energierekening van huurders wordt daardoor lager

Fietsers krijgen voorrang
We maken ruim baan voor fietsers in de stad.

Laatst gewijzigd op 19 maart 2019