Steun ons en help Nederland vooruit

Cultuureducatie

Kunst en cultuur zijn van grote educatieve waarde. Het is dus van groot belang dat kinderen daar al vroeg mee in aanraking komen, opdat zij hun talenten maximaal kunnen ontdekken. D66 wil het basisonderwijs en voortgezet onderwijs nog meer verleiden gebruik te maken van het cultuuraanbod in Breda en het verder te verrijken. Wij willen dus voorrang geven aan onze jeugd als het gaat om betaalbare cultuurparticipatie.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018