Steun ons en help Nederland vooruit

Cultuur voor en door iedereen

Kennismaking met kunst en cultuur in de breedste zin is voor alle kinderen belangrijk. Niet alle scholen bieden een programma aan waarin kinderen hun talenten kunnen ontdekken of inspiratie vinden. D66 wil dat alle kinderen cultuuronderwijs krijgen. Kunstzinnige en culturele vorming is een belangrijk onderdeel en scholen dienen hier met professionele docenten invulling aan te geven. Aanvullend stimuleren we dat hierbij wordt samengewerkt met culturele instellingen. Hierdoor ervaren en maken leerlingen kunst en cultuur.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018