Steun ons en help Nederland vooruit

Cultuur verbindt

Cultuur verbindt. Zo vindt de helft van de Nederlandse bevolking elkaar via actieve kunstbeoefening in de vrije tijd. Een duurzaam cultuurbeleid brengt mensen dan ook samen via actieve participatie. Daarbij streeft D66 Breda naar een mix tussen amateurs en professionals, maar ook tussen mensen uit alle delen van de stad, met verschillende achtergronden en interesses. D66 Breda wil ruim baan voor nieuwe projecten en activiteiten die vanuit de samenleving tot stand komen. Dit vergroot het gevoel van burgerschap bij mensen. De gemeente is hierbij de aanjager. Zij helpt de inwoners en het culturele veld om elkaar te vinden. Het uitgangspunt van de gemeente moet zijn dat iets kan en mag. Samenwerking in de culturele sector is voor D66 Breda het kernbegrip. Ten eerste is dat samenwerking met de stad, door een aanbod voor en door de stad te maken. Maar D66 Breda vindt ook dat culturele instellingen bestaan bij de gratie van ondersteuning van vrijwilligers en wil dat instellingen daar actief naar op zoek gaan. Indien zij hierbij hulp nodig hebben, faciliteert de gemeente – op aanvraag – door een vrijwilligers-ondersteuner toe te wijzen vanuit Breda-Actief.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018