Steun ons en help Nederland vooruit

Cultuur in Breda

D66 Breda ziet de waarde van cultuur voor de samenleving en de lokale economie. Cultuur vergroot de geestelijke gezondheid en kennis van inwoners, cultuur maakt het leven in de stad aangenaam. Een rijk cultureel leven helpt mensen om zich te ontwikkelen, schept cohesie en leert mensen belangrijke sociale vaardigheden. Een gevarieerd cultuuraanbod trekt bovendien innovatieve bedrijven, private fondsen en sponsoren aan. Cultuur is kortom een van de motoren van de Bredase economie.

De afgelopen periode heeft D66 in de coalitie het budget voor cultuur beschermd. De sector doet ertoe, voor de economie en voor de mensen, dat staat buiten kijf. Hervormingen in de culturele sector mogen niet financieel gedreven zijn. Toch wil D66 Breda culturele instellingen blijven uitdagen tot een proces van hervorming.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018